De staatssecretaris voor privacy Philippe De Backer zag deze week zijn wetsvoorstel voor de hervorming van de Privacycommissie goedgekeurd in de kamer. Het voorstel werd unaniem aanvaard. Met de nakende vernieuwing van de privacywetgeving, ook wel GDPR of AVG genoemd, was de Privacycommissie als controlerend orgaan zelf aan een opfrisbeurt toe.

Zo zal de Privacycommissie voortaan door het leven gaan als de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Een hele mond vol, en alvast de gelijknamige .be-domeinnaam werd reeds in april van dit jaar vastgelegd door White Wire BVBA, de vennootschap van Peter Berghmans die zelf een bekend Data Protection Officer is. Een DPO helpt bedrijven om te voldoen aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving oplegt. Die wet wordt vanaf mei 2018 van kracht, maar veel organisaties zijn nog bezig om zich aan te passen.

Belangrijker is dat de GBA onderdeel van het parlement blijft en dat er wordt voorzien in een aangepaste structuur. Toekomstige leden van de GBA zullen geen ander mandaat meer mogen combineren. Tot nu toe mocht dit wel. Daarnaast zien ze hun mandaat bij de GBA ook beperkt worden tot maximaal twee periodes van zes jaar, en wisselt de voorzitter elke drie jaar. Dat alles moet zorgen voor een grotere mate van onafhankelijkheid bij het uitvoeren van de taken.

Tot slot zal de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit jaarlijks geëvalueerd kunnen worden.